Koulutuspaketti ja oppijan näkökulma

Koulutuksen rakentamisen kokonaisuus
Minulla on automaatit osaamisen ja tarpeiden kartoittamiseen, joten taustatyö tapahtuu nopeasti.
Tasokartoitus: Kysymyksiin vastatessaan henkilö näkee samantien hänelle sopivan kurssitason.
Tarpeiden kartoitus: Vastaaja näkee, paljonko hänen valitsemansa aihe vie kurssilla aikaa ja mitkä pohjatiedot hänellä pitäisi aiheesta ensin olla.

kokonaisuus

Oppijan eli kurssilaisen näkökulma kurssilla ollessa

Olen ollut kouluttajana molemmissa tilanteissa näkemässä kurssilaisen reaktion tilanteeseen
Oppilaan näkökulma

Tavoitteena TTT eli tehokkaan tekemisen taso

Olen rakentanut TTT-kokonaisuuden office-ohjelmille, kurssisisältöineen. Tässä kokonaisuudessa kurssipäivien sisällöt etenevät vähitellen tavoitteeseen.

TTT kokonaisuus